Yoga

Yoga
Yoga betyder ”att förena” eller ”unifiera” på sanskrit.
Det som förenas är hela människan dvs. kropp, sinne och själ. Det är ett synsätt eller ett system byggt på erfarenheter och insikter kring människans hälsa och själsliga utveckling.
Yoga kan beskrivas som ett träd med 6 grenar: där stammen kallas för tantra-yoga (läran om energi) och grenarna karmayoga (läran om handling), bahkti-yoga (läran om hängivenhet), jnanayoga (läran om kunskap), rayayoga (läran om sinnet) och slutligen hathayoga (hatha betyder kraftfull) som består av andningsövningar, fysisk träning och meditation.

yogabildUr hathayogan har sedan många olika yogaformer vuxit fram – några fysiskt mycket krävande, några mindre krävande.Vinyasa Yoga är en fysiskt dynamisk yogaform – en slags meditation i rörelse.

Redskapen du använder är andning, asanas (olika kroppsställningar eller positioner), vinyasa (rörelse eller flöde) och fokus. Syftet är att stärka kroppen, öka smidigheten och stilla sinnet. I Vinyasa Yoga balanseras kroppen vilket leder till ökad hälsa och välbefinnande. Träningen inom Vinyasa Yoga bygger på utmaning, men också individuell anpassning. Det innebär att Du går framåt i Din egen takt utifrån de förutsättningar som Du har.

Det är fantastiskt roligt att höra alla er, som börjat med yoga, berätta hur detta har påverkat er hälsa positivt!

Vinyasa Yoga

På Vinyasa Yoga Bas (måndagar) går vi noga igenom yogisk andning, de olika positionerna och flödet.
Instruktionerna är detaljerade och tempot lägre. Varje position är förenklad och utvecklas och fördjupas i takt med din styrka och smidighet. Varje pass har en specifik struktur, men innehållet varierar för att Du ska bli bekant med många olika positioner.

På Vinyasa Yoga fortsättning går vi direkt djupare in i positionerna och ökar
därmed svårighetsgraden, vilket kräver mer styrka och balans. På fortsättningsnivå måste Du väl känna till yogisk andning och t ex hand- och fotpositioner då mina instruktioner inte är lika detaljerade.
Vi har olika pass med inriktning styrka och smidighet, vilka tillsammans bildar en väl avvägd träningsserie som löper över hela terminen.

Varje pass är på 60 minuter och strukturen innebär inledande yogabildandningsövning, stående asanas, sittande asanas, nedvarvningsasanas och vila.

Hatha Yoga
Hatha Yoga är den grundläggande yoga som alla andra yogaformer utvecklats ifrån. Den är fysiskt mindre krävande än Vinyasa Yoga och passar alla, men särskilt Dig som av någon anledning är i behov av ett mjukare pass. Det kan handla om rygg-besvär, ont i leder, övervikt eller annat t ex stressrelaterade problem.
Redskapen Du använder är de samma som i all annan
Yoga dvs andning, asanas (olika kroppsställningar eller positioner) och fokus. Du stärker kroppen,
ökar smidigheten och även styrkan men framför allt balanserar kropp och själ. Detta pass är inspirerat av Hatha Yogan.

yogabildVarje pass är på 60 minuter och strukturen innebär inledande andningsövning, stående asanas, sittande asanas, nedvarvningsasanas och vila. Tempot är lågt och man håller varje position lite längre. Fokus ligger på balans och smidighet. Även i denna yogaform tas hänsyn till individuella förutsättningar och alternativa asanas kommer att presenteras. Yogisk andning osv går vi naturligtvis igenom noga.

Mindful Yoga
All yoga är egentligen mindful, det vill säga den övar dina förmåga att vara i nuet och i kroppen, men i detta pass lyfter vi fram just närvaro, fokus, kroppsmedvetenhet och ett icke-dömande förhållningssätt. Yinyoga innebär sittande och liggande positioner, som hålls i ca 3-5 minuter. Du bara vilar och slappnar av i dessa positioner och släpper alla krav på prestation. Bara sjunk ned och följ med kroppen. Till din hjälp använder du kudde, pläd och ev. yogablock. Varje pass är på 75 minuter.